wachtlijstoverbrugging

Bij de meeste zorgverleners zijn de wachttijden op dit moment buitensporig lang. Voor trauma behandeling lopen de wachttijden op tot een half jaar. 

Om het wachten te bekorten en toch aan de slag te gaan bied ik wachtlijstoverbrugging aan.

Het belangrijkste verschil met de reguliere GGZ is dat ik geen medicatie voorschrijf en niet werk met DSM diagnoses. Je kunt bij mij binnen een week terecht.

We kunnen alvast beginnen om de meest directe klachten  te verminderen, zoals depressie, sociale angst, faalangst, rouw of PTSS.

Voor individuele sessies is (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Ook hanteer ik een sociaal tarief voor studenten en mensen met een (aantoonbaar) laag inkomen.