integratieve benadering

De integratieve benadering integreert de verschillende traditionele psychotherapeutische methoden die er zijn en biedt een behandeling toegesneden op jouw persoonlijke klachten, wensen en mogelijkheden. 

Ik bied hiertoe een kortdurend behandeltraject (meestal 5 tot 8 sessies) en hanteer zeer bescheiden tarieven, toegesneden ook op lagere inkomens. Bel of mail gerust voor meer info of een vrijblijvend intake gesprek.

Omdat therapie voor iedereen toegankelijk moet zijn hanteer ik voor studenten en andere mensen met een laag inkomen minimale tarieven. Bel of mail gerust voor meer info of een vrijblijvend intake gesprek.

bij elkaar komen. Spirituele, sociale, seksuele dimensies maken ook deel uit van dat verhaal. En uiteraard is er het lichaam, waar vanuit ieder mens zijn of haar leven op een unieke manier ervaart.

In de integratieve benadering staat de mens centraal en niet de methode. Verschillende psychotherapeutische technieken (w.o. moderne hypnotechnieken en EMDR) worden gecombineerd in een behandelplan dat wordt toegesneden op jouw persoonlijke klachten, wensen en mogelijkheden.

Soms zijn een paar verhelderende gesprekken voldoende, al dan niet gecombineerd met op de ervaring gerichte oefeningen. Soms heb je een verandering van gedrag nodig en begeleiding om die verandering te oefenen en vast te houden. En soms heb je een innerlijke verandering nodig op een dieper niveau, waardoor je het leven anders gaat ervaren, meer in overeenstemming met wie je wilt zijn.

In alle gevallen kijk ik met jou naar wie je bent en wat je nodig hebt. In de meeste gevallen gaat het om een kortdurend behandelingstraject. Vaak zijn 5 tot 8 sessies al voldoende, maar meer of minder kan uiteraard ook. Ik hanteer daartoe bescheiden tarieven, toegesneden op ieders mogelijkheden. Bel of mail me gerust voor meer info of een vrijblijvend intake gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie